Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

8006 5d57 500
Reposted frommartinif16 martinif16

March 01 2019

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape
Sponsored post
Czuję się jakbym brała udział w biegu, który  z góry ma ustalonych zwycięzców. 
Wszyscy mają jakieś turbo buty z przyspieszeniem, lecą na dopingu a ja śmigam w zwykłych trampkach i ledwo dyszę.
Ich turbo buty to kasa od rodziców która napędza to ich "samodzielne" życie, a doping to wszystkie szwindle które stosują.
Oni nadal będą unosić głowę a ja nadal bedę walczyć o moje być a nie mieć - nawet będąc ostatnia w tym biegu.
— aggape 19/02/2019
Reposted fromaggape aggape

September 27 2018

Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan

September 17 2018

Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan

April 07 2018

7077 6335 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

December 17 2017

"In Poland is a great proverb: "Everyone wants to have a friend, but not everybody wants to be a friend". Now more often we want to "have". "I want a kid" - instead of "I want to be a mother", "I want to be married" - instead of "I want to be a wife" etc. Behind these subtleties of language stands a reference to life, motto: If - I am for someone, or - someone is for me... In our wish - have - we are breaking lives, breaking hearts - and suffer from loneliness... The person who "own" will be always not enough of what he has. Too little money, too little power, not enough one wife, not enough friends, not enough happiness, not enough himself. Consumer, not having his own self, is becoming what he owns."
Reposted fromiwantmagic iwantmagic

September 06 2017

Do you ever realize the value of the next day? or value of the second chance? 
Everyone makes mistakes,bad choices,decisions..
Whatever happened today,you have tomorrow.
And always remember whatever your cross,pain,there will always be sunshine,after the rain.
And never forget about hope.
Hope is something like bright star on the darkest sky.
Reposted fromiwantmagic iwantmagic

July 09 2017

Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic

May 30 2017

3902 96d8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
4010 eb9d 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

February 14 2017

I can’t go back and keep making [the] same mistakes —when I can make new ones.
— Bridget Jones
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

July 06 2015

8422 4f49
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

July 05 2015

Play fullscreen

Carpe Dream - Travelling Mongolia by motorbikes (HD)

www.carpedream.pl
Reposted fromciociaebi ciociaebi viapl pl

July 03 2015

9028 37cf
:))))
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
9023 c481 500
mrr
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

June 28 2015

Na sukces zawsze jest pora. .. 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viajestdobrze jestdobrze

June 24 2015

0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic
Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...