Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

I can’t go back and keep making [the] same mistakes —when I can make new ones.
— Bridget Jones
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc

July 06 2015

8422 4f49
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

July 05 2015

Play fullscreen

Carpe Dream - Travelling Mongolia by motorbikes (HD)

www.carpedream.pl
Reposted fromciociaebi ciociaebi viapl pl

July 03 2015

9028 37cf
:))))
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
9023 c481 500
mrr
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

June 28 2015

Na sukces zawsze jest pora. .. 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viajestdobrze jestdobrze

June 24 2015

0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic
Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 21 2015

5181 aa76 500
Reposted fromonnomnom onnomnom
5078 7842 500
Reposted fromonnomnom onnomnom
“Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer matters. Today is another day. So get back on track and move closer to your dreams and goals. You can do it.”
— ThinkPozitive
Reposted fromSkydelan Skydelan
Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz i pokaż, jak bardzo się mylili.
Reposted fromSkydelan Skydelan

June 18 2015

Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności. Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem nie może mieć czystych rąk.

2. Prawo bólu. Obrażony człowiek zadaje ból innym.

3. Prawo wyższego poziomu. Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.

4. Prawo bumerangu. Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.

5. Prawo młotka. Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.

6. Prawo wymiany. Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.

7. Prawo nauki. Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.

8. Prawo charyzmy. Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.

9. Prawo 10 punktów. Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.

10. Prawo sytuacji. Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.

11. Prawo Boba. Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.

12. Prawo dostępności. Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.

13. Prawo okopów. Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.

14. Prawo rolne. Wszystkie relacje można i należy kultywować.

15. Prawo 101 procent. Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.

16. Prawo cierpliwości. Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.

17. Prawo drugiej strony medalu. Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.

18. Prawo współpracy. Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.

— po pierwsze ludzie
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 13 2015

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 12 2015

Jestem dziewczyną z historią, zbyt wrażliwą, by móc normalnie funkcjonować, ale idealnie umiejącą przywdziewać nowe maski. Czasem nie mam sił, zjada mnie energia innych, silniejszych ode mnie jednostek i wtedy uciekam w siebie. Ale dzięki Przyjaciołom, po nitce ich dobrych słów, uczynków, zawsze dojdę do kłębka, który zagubił się gdzieś w labiryncie mych fobii, strachów i tego, co być powinno, a nie jest. Oni mnie znają taką, jaką jestem naprawdę. Przy nich nie grozi mi zaplątanie, a wręcz przeciwnie - maksymalne odplątanie, uwolnienie, swoboda. Wolność. 


Mam szczęście, że Was mam. 


~panna pe http://mmmeeooww.blogspot.com/
Reposted fromcammycat cammycat

June 11 2015

Reposted fromfelicka felicka viaikari ikari

June 10 2015

A moim zdaniem w życiu najpiękniejsza jest przyjaźń. 

Z autopsji wiem, że, przynajmniej w moim przypadku, ta damsko-męska nie istnieje, prędzej czy później ktoś wpadnie po uszy, a co będzie dalej, to strach się bać, trochę scenariuszy jest.

Ale przyjaźń jest najpiękniejsza. Niesamowita więź, zdolność do poświęceń, szczerość, akceptowanie wad, rozwijanie zalet, po prostu BYCIE, kiedy tego się najbardziej potrzebuje. 

I nie chodzi mi tu tylko o przyjaźń międzyludzką. 

~panna pe 

http://mmmeeooww.blogspot.com/ - C.D.

Reposted fromcammycat cammycat

June 04 2015

Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl